LakeusRekry.fi

Mikä Lakeusrekry?

Emme tee henkilöstövuokrausta. Ydinajatuksemme on palvella asiakkaita niissä asioissa, joissa meillä on kovaa kokemusta ja osaamista.

Lakeusrekry Oy on henkilörekrytointeihin, uudelleensijoituspalveluihin sekä henkilöstön valmentamiseen ja HR-prosessien kehittämiseen erikoistunut ammattimainen asiantuntijayritys.

Tuomo Ojala

toimitusjohtaja, rekrytointiasiantuntija

Tuomo Ojala

Tuomo Ojalalla on pitkä kokemus toimihenkilöiden rekrytoinneista ja suorahauista monille eri toimialoille ja eri tehtäviin. Tuomo tekee myös Insights Discovery -persoonallisuusprofilointia ja siihen pohjautuvia valmennuksia sekä Cut-e -kompetenssiarviointeja. Hän on tehnyt pitkään myös muuta kehittämistyötä yritysten johdon, myynnin ja henkilöstöhallinnon parissa.

p. 045 878 5550

Avoimet työpaikat